نتایج دوازدهمین دوره مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش آموزی 

 


نتایج دوازدهمین دوره مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش آموزی  به شرح

زیر  توسط دبیر خانه اعمال گردید 

 

رتبه

( مقام)

نام رشته  نام و نام خانوادگی  ردیف 
اول  ربات رالی  محمد جواد باغستانی  1
دوم ربات رالی  سبحان ولی نژاد 2
سوم ربات رالی  سبحان سپهری راد 3
اول مکعب روبیک  بهزاد عابدینی  4
دوم مکعب روبیک مبین حسنی  5
سوم مکعب روبیک رضا کریمیان  6
اول  خلاقیت مهدیار غلامزاده 7
دوم خلاقیت حسنا شهسواری  8
سوم خلاقیت  امیر حسین قادری  9
اول  ربات پرستار  ابوالفضل نظری  10
دوم ربات پرستار  سید محمد حسین میر حسینی  11
سوم ربات پرستار  امیر حسین رفیع زاده  12
اول  ربات آتش نشان  محمد وزیری مقدم  13
دوم ربات آتش نشان  محمد طاها سلیمیان  14
سوم ربات آتش نشان سید حسین مدرسی  15
اول  قصه گویی کوثر رحمانی زاد 16
دوم  قصه گویی الهه سلیمانی  17
سوم قصه گویی  فاطمه بهجت 18
اول  محاسبات ذهنی  رضوان رضایی 19
دوم محاسبات ذهنی  زهرا اکبری  20
سوم محاسبات ذهنی  امیر حسین معصومی  21