وبینار معرفی سیزدهمین دوره مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش‌اموزی

دوره اول و دوم دبستان: 

زمان برگزاری:  چهارشنبه (6 بهمن ماه)،  ساعت 18

دوره اول و دوم دبیرستان: چهارشنبه (6بهمن ماه)، ساعت 19:30

لینک وبینار:

1) https://lms1.ystp.ac.ir/b/mon-cqt-psi-ogq
2) http://Skyroom.online/ch/pyazd/farzanegan

لینک عضویت در گروه (۲) واتساپ: 
https://b2n.ir/m97399

لینک عضویت در گروه (۳) واتساپ: 
https://b2n.ir/n03956

اطلاعات بیشتر: 
37261306
09229718337