دوره آموزش نرم افزار سالیدورک

سرفصل های دوره سالیدورک به شرح زیر می باشد: 

  Solid Works • مقدمه و آشنایی با کاربرد نرم افزار و محیط های 

  Sketch  • آموزش ترسیم دو بعدی در بخش 

 Features  • آموزش ترسیم سه بعدی و دستورات بخش 

 Sheet metal  • آموزش ورق کاری و دستورات بخش 

Weldments  • آموزش طراحی سازه و دستورات بخش 

 Assembly  • آموزش مونتاژ قطعات و دستورات کاربردی محیط

 Drawing  • آموزش خروجی های مختلف از قطعات طراحی شده و دستورات کاربردی بخش

• جمع بندی دوره و مروری بر مطالب آموزشی

پروژه های عملی:

• طراحی سازه های مختلف

• طراحی ربات ها

• طراحی قطعات صنعتی

 

 جهت ثبت نام آنلاین اینجا کلیک نمایید

   :جهت اطلاعات بیشتر با شماره‌های زیر تماس بگیرید

09229718337_ 37261306