شرکت پارسان الکترونیک موفق به کسب تاییدیه شرکت خلاق از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شد.

شرکت پارسان الکترونیک موفق به کسب تاییدیه شرکت خلاق از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شد. نام این شرکت در لیست شرکت‌های خلاق در سایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می‌باشد.