برگزاری مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش آموزی و مراسم اختتامیه

یازدهمین دوره مسابقات ابتکارات و نوآوری  دانش آموزی توسط شرکت پارسان الکترونک در 18 بهمن ماه در دانشگاه یزد با حضور بیش از 200 دانش آموز برگزار گردید و مراسم اختتامیه این مسابقات در پارک علم و فناوری برگزار و به نفرات برتر جوایزی اهدا گردید .