برگزاری دوره طراحی کنترلر هوشمند صوتی وسایل منزل با تشخیص دستورات فارسی


✅لینک ثبت نام:
http://www.parsanelc.com/?pages=kargah&id=1