رویداد ایده پردازی تا نوآوری 

مبــاحث رویـداد هــا 

* ایده پردازی , مالکیت فکری 

* ارزش پیشنهادی , تحلیل رقبا 

* مشتری و کانال های فروش

*درآمــد و هــزینـه کــرد

*ارائــه الگــوهای مــوفق

زمــان : 9 و 10 آبان ماه 98 (کارگــاه نوآوری دانشگـــاه یزد )

مکان : یزد , خیابان مطهری , مرکز فناوری اقبال , مرکز نوآوری

جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید