جشنواره پایانی دوره رباتیک

جشنواره پایانی کلاس روبرو ترم 1 شهریور 98 محل برگزاری پارک علم و فناوری اقبال