زمانبندی و شرایط برگزاری دوره های مدرسه تابستانه مهارت و نوآوری پارسان الکترونیک اعلام گردید

عناوین وسرفصلهای دوره های تابستانه پارسان الکترونیک (مدرسه مهارت ونوآوری) در محل مرکز فنا وری اقبال به شرح زیر اعلام گردید.

سرفصلهای مقطع دبستان(1)

سرفصل های مقطع دبستان (2)

زمانبندی کلاسهای مقطع دبستان (5 تا 8 سال)

زمانبندی کلاسهای مقطع دبستان (9 تا 12 سال)

سرفصلهای مقطع دبیرستان(1)

سرفصلهای مقطع دبیرستان (2)

زمانبندی کلاسهای مقطع دبیرستان(13 تا 18 سال)

زمانبندی دوره های تابستانه مرکز خلاقیت ونوآوری حضرت جواد الائمه (ع)  در تابستان 98 به شرح زیر می باشد.

زمانبندی کلاسهای مرکز خلاقیت ونوآوری حضرت جواد الائمه