دوره آموزشی و پروژه محور اتوماسیون صنعتی

کارگاه نوآوری دانشگاه یزد برگزار می کند:

سرفصلهای دوره:
  •  توضیح و تشریح اتوماسیون صنعتی و BMS و کاربرد PLC در آن 
  •  معرفی نرم افزار wplsoft و lspsoft
  •  نحوه پیکربندی PLC و آشنایی با آن 
  •  معرفی PLC های قدرتمند دلتا و قابلیت های آن 
  •  نحوه پیگربندی کارتهای آنالوگ
  •  نحوه کالیبراسیون انواع سنسورهای مختلف
  •  
مدت دوره:32 ساعت
مکان برگزاری دوره : پارک علم و فناوری یزد ، شرکت پارسان الکترونیک 
شهریه حضور در دوره آموزشی:3،300،000 ریال می باشد
مزایای حضور در دوره آموزشی:
1- پرداخت کامل هزینه اجرای پروژه های دوره به شرکت کنندگان از طرف کارگاه نوآوری
2- دریافت گواهینامه معتبر در پایان دوره
3-حضور رایگان در کارگاه آموزشی توجیحی(2 ساعته)