دوره های فعال در پارسان الکترونیک

دوره آموزشی تولید محتوا

دوره آموزشی تولید محتوا

دوره آموزشی فتوشاپ

دوره آموزشی فتوشاپ

دوره آموزشی طراحی سایت

دوره آموزشی طراحی سایت

دوره اموزشی روبوپارس (12تا18سال)

دوره اموزشی روبوپارس (12تا18سال)

دوره اموزشی فن بیان 12تا18 سال

دوره اموزشی فن بیان 12تا18 سال

دوره اموزشی اردینو(12تا18)

دوره اموزشی اردینو(12تا18)

دوره اموزشی رباتیک نرم افزاری(12تا18سال)

دوره اموزشی رباتیک نرم افزاری(12تا18سال)

دوره اموزشی بیو تکنولوژی (12تا18)

دوره اموزشی بیو تکنولوژی (12تا18)

دوره اموزشی شیمی (12تا18)

دوره اموزشی شیمی (12تا18)

اموزش الکترونیک پیشرفته(12تا18)

اموزش الکترونیک پیشرفته(12تا18)

دوره اموزشی سالیدورک(15تا18)

دوره اموزشی سالیدورک(15تا18)

اموزش برنامه نویسی پایتون(15تا18)

اموزش برنامه نویسی پایتون(15تا18)

اموزش رباتیک پیشرفته(12تا18)

اموزش رباتیک پیشرفته(12تا18)

اموزش عمود پرواز(12تا18)

اموزش عمود پرواز(12تا18)

اموزش برنامه نویسی بازی سازی (12تا18)

اموزش برنامه نویسی بازی سازی (12تا18)