دوره های آموزشی

توضیحات ابتدای صفحه تصاویر

ردیف نام زیرگروه مشاهده
1 دوره آموزشی خلاقیت (پانی لند)
2 دوره آموزشی خلاقیت (مکاپارس)
3 رباتیک دبستان ترم 3(مکاپارس)
4 رباتیک دبستان ترم 2(مکاپارس)
5 رباتیک دبستان ترم 1(مکاپارس)