هفتمین دوره مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانش آموزی

تصاویر مربوط به ربات های ساخته شده

8311293pars

تصاویر مربوط به ششمین دوره مسابقات

6007790WhatsApp Image 2021-03-28 at 18.10.41

دوازدهمین دوره مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش آموزی

5169334Main3363

پروزه های کلاسی دانش آموزان

4607289photo_2017-08-16_17-36-59

هشتمین دوره مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانش آموزی

2667991WhatsApp Image 2021-03-28 at 18.10.42

اختتامیه دوازدهمین دوره مسابقات ابتکارات نوآوری و دانش‌آموزی