شتاب دهنده پارسان الکترونیک

پذیرش استارتاپ ها و تیم های خلاق در حوزه های زیر : مجموعه های کمک آموزش / اسباب بازی آموزش های پروژه محور با موضوع فناوری های نوین و کاربردی بازی های رایانه ای و موبایلی

فرم

پذیرش اولیه شتاب دهنده پارسان الکترونیک

فرم

جذب کارآموز در شتاب‌دهنده پارسان الکترونیک

فرم

ثبت‌نام متخصص علاقه‌مند وهم تیمی با استارتاپ‌ها

فرم

ثبت نام منتور