افتخارات پارسان الکترونیک

کسب عنوان شرکت خلاق در سال1399 موفق از سوی معانت علمی و فناوری ریاست جمهوری

موفق به کسب عنوان شرکت دانش بنیان سال 1392 تا 1397 از طرف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

کسب عنوان شرکت فناور برتر در سال 1393

شرکت گرید A پارک علم و فناوری یزد در سال‌های 1393-1392

همکاری با وزارت آموزش و پرورش در برگزاری مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش‌آموزی

دارای چندین گواهی ثبت اختراع