برگزاری دوره های آموزشی با هدف رشد خلاقیت و کارآفرینی در مدارس

با توجه به شروع فصل پاییز و مدارس شرکت پارسان الکترونیک با هدف ارتقا خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی در مدارس استان یزد کلاس های آموزشی از جمله خلاقیت، رباتیک، الکترونیک، چرتکه، نقاشی خلاق، مجسمه سازی، خوشنویسی، فن بیان، قصه گویی، آزمایشگاه خلاق و دوره های خاص خلاقیت نوآوری و کارآفرینانی را برگزار می کند تا بتواند در مسیر افزایش خلاقیت و نوآوری دانش آموزان قدم گذاشته است و دانش آموزان را تارسیدن به کسب ایده های خلاقانه یاری دهند.