جشنواره چرتکه

جشنواره چرتکه در تاریخ 97/06/21 در شرکت پارسان الکترونیک با حضور دانش آموزان برگزار شد 

این مسابقه شامل 3 مرحله که در مرحله اول محاسبات چرتکه، تند نویسی و شنیداری برگزار شد در مرحله دوم سوم محاسبات چرتکه، چرتکه ذهنی،و پاکت شانس برگزار گردید.

به نفرات برتز جوایزی اهدا گردید

نفر اول مانی احمدی

نفر دوم الهه امین الرعایایی

نفر سوم زهرا کریمی