کارگاه کشف استعداد در جشنواره مهارت و نوآوری  تابستان 97

در تابستان 97 با توجه به شروع کلاس های تابستانه و همچنین شناخت استعداد ها و آشنایی والدین در خصوص مهارت ها و علاقه مندی دانش آموز خود کارگاه هایی رایگان در خصوص کشف استعداد ویژه کودکان و نوجوانان برگزار شد.این کارگاه ها که با حضور والدین برگزار شد مورد استقبال والدین و دانش آموزان قرار گرفته شد و با شناخت و  آگاهی بیشتر دانش آموزان در دوره های آموزشی ثبت نام کردند.