بازدید مجموعه علمی صنعتی فولاد ذوب آمل از پارسان الکترونیک

گروهی از اعضای مجموعه علمی صنعتی فولاد ذوب آمل دوشنبه 11 دی 96 از شرکت پارسان الکترونیک بازدید کردند.
در این بازدید مهندس درخشان، مدیر عامل پارسان الکترونیک در خصوص فعالیت های شرکت توضیحاتی را ارائه نمودند و همچنین مهندس مصطفوی در خصوص امکانات و محصولاتی که باعث رونق در عرصه آموزش توضیح دادند و ابراز امیدواری نموند که در آینده همکارهایی سازنده با این مجموعه داشته باشند.