تخفیف ویژه به مناسبت سیزدهمین سال تاسیس پارسان الکترونیک

50 درصد تخفیف ثبت نام در دوره هاي آموزشي به مناسبت سیزدهمین سالگرد تاسیس پارسان الکترونیک

مهلت بهرمندی از تخفیف: 05آذر 96