نمایشگاه خلاقیت و دست ساخته های دانش آموزان

در تاریخ 96/05/15 نمایشگاهی به منظور نمایش سازه های دانش آموزان شرکت کننده در کلاس های تابستان 96 مرکز خلاقیت و نوآوری جوادالائمه(ع) و شرکت پارسان الکترونیک برگزار گردید.

در این نمایشگاه دست ساخته ها و نوآوری های بیش از 100 دانش آموز شرکت کننده با حضور خانواده های آن ها و مسئولین مجتمع حضرت جوادالائمه و شرکت پارسان الکترونیک در مرکز خلاقیت و نوآوری حضرت جوادالائمه (ع) به نمایش گذاشته شد