دوره های فعال در پارسان الکترونیک

دوره آموزشی الکترونیک

دوره آموزشی الکترونیک

دوره آموزشی نرم افزار سالیدورک

دوره آموزشی نرم افزار سالیدورک

اتوماسیون صنعتی (plc delta)

اتوماسیون صنعتی (plc delta)

اموزش برنامه نویسی پایتون(15تا18)

اموزش برنامه نویسی پایتون(15تا18)

تعمیرات تخصصی pc/labtop

تعمیرات تخصصی pc/labtop

دوره آموزش تعمیرات تلفن همراه

دوره آموزش تعمیرات تلفن همراه