دوره های آموزشی

ردیف نام دوره مشاهده دوره ثبت نام در دوره
1 دوره آموزشی PROTEUS
2 دوره آموزشی رباتیک
3 آموزش پروتل DXP
4 دوره آموزشی FPGA
5 دوره آموزشی مقدماتی نرم افزار Auto Cad
6 دوره آموزش پیشرفته نرم افزار Auto Cad
7 protel dxp
8 protel dxp
9 دوره اموزیشی پروژه محوره برنامه نویسی پایتون